Home / Linh Nguyễn Thị

Linh Nguyễn Thị

Hãy bình giảng đoạn thơ sau đay trong bài Bếp lửa của Bằng Việt : “ Rồi sớm rồi chiều….. thiêng liêng bếp lửa”

bình giảng đoạn thơ trong bài Bếp lửa của Bằng Việt Rồi sớm rồi chiều….. thiêng liêng bếp lửa

( vanmauviet.com) – Anh ( chị) hãy bình giảng đoạn thơ sau đay trong bài Bếp lửa của Bằng Việt : “ Rồi sớm rồi chiều….. thiêng liêng bếp lửa” (Bài làm của học sinh giỏi cấp hai trường Ngô Quyền) Đề bài : Hãy bình giảng đoạn thơ sau …

Read More »

Collection of premium WordPress themes