Home / BÀI VĂN HAY / Văn biểu cảm

Văn biểu cảm

LUẬN VỀ NGŨ LUÂN

“Ngũ” tức là năm, “Luân"  tức là luân thường đạo lý, đạo lý làm người Ngũ luân gồm :   – Phụ tử hữu thân  Quân thần hữu nghĩa  Phu phụ hữu biệt  Trưởng ấu hữu tự  Bằng hữu hữu tín Thứ nhất là Phụ tử hữu thân: “Phụ tử” …

Read More »