Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 11

Soạn văn lớp 11

Soạn bài vịnh khoa thi hương của Trần Tế Xương | Văn mẫu

soạn bài vịnh khoa thi hương của trần tế xương

Đề bài: Soạn bài Vịnh khoa thi Hương của Trần Tế Xương Bài làm I.   Tìm hiểu chung 1.   Tác giả: –   Trần Tế Xương còn được gọi là Tú Xương, quê ở làng Vị Xuyên, tỉnh Nam Định. –   Các tác phẩm: Vịnh khoa thi Hương, Ông cò, Phường nhơ, Thương vợ… 2.   Tác phẩm: …

Read More »