Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 8

Soạn văn lớp 8

Viết một đoạn văn chứng minh rằng lão Hạc là người cha rất mực yêu thương con trong đó có sử dụng một tình thái từ và 1 thán từ

viết một đoạn văn chứng minh rằng lão hạc là người cha rất mực yêu thương con

Anh ( chị) hãy viết một đoạn văn chứng minh rằng lão Hạc là người cha rất mực yêu thương con, trong đó có sử dụng một tình thái từ và 1 thán từ. ( Bài làm của học sinh giỏi cấp hai trường Đoàn Thị Điểm) Đề bài : …

Read More »