Home / Tag Archives: viết một đoạn văn chứng minh rằng lão hạc là người cha rất mực yêu thương con

Tag Archives: viết một đoạn văn chứng minh rằng lão hạc là người cha rất mực yêu thương con

Viết một đoạn văn chứng minh rằng lão Hạc là người cha rất mực yêu thương con trong đó có sử dụng một tình thái từ và 1 thán từ

viết một đoạn văn chứng minh rằng lão hạc là người cha rất mực yêu thương con

Anh ( chị) hãy viết một đoạn văn chứng minh rằng lão Hạc là người cha rất mực yêu thương con, trong đó có sử dụng một tình thái từ và 1 thán từ. ( Bài làm của học sinh giỏi cấp hai trường Đoàn Thị Điểm) Đề bài : …

Read More »