Tue, 04 / 2019 2:55 pm | loan

Đề bài: Soạn bài lưu biệt khi xuất dương của Phan Bội Châu Bài làm I.   Tìm hiểu chung 1.   Tác giả: –   Phan Bội Châu (1867 – 1940) hiệu là Sào Nam quê ở Đan Nhiễm, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An –   Là nhà yêu nước, nhà Cách mạng và đồng thời là một nhà thơ, nhà văn […]

Đề bài: Soạn bài lưu biệt khi xuất dương của Phan Bội Châu

Bài làm

I.   Tìm hiểu chung

1.   Tác giả:

–   Phan Bội Châu (1867 – 1940) hiệu là Sào Nam quê ở Đan Nhiễm, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

–   Là nhà yêu nước, nhà Cách mạng và đồng thời là một nhà thơ, nhà văn lớn

–   Các tác phẩm: Việt Nam vong quốc sử, Ngục trung thư…

2.   Tác phẩm:

–   Lưu biệt khi xuất dương được viết vào năm 1905 khi ông lên đường sang Nhật Bản.

–   Bài thơ viết để giã từ bạn bè, đồng chí.

Soạn bài lưu biệt khi xuất dương

Soạn bài Lưu biệt khi xuất dương

II.   Đọc – hiểu văn bản

Câu 1: Bối cảnh lịch sử của đất nước và những ảnh hưởng từ nước ngoài:

–   Bối cảnh lịch sử đất nước:

+   Cuối thế kỉ XIX tình hình chính trị – xã hội  hết sức đen tối

+   Chủ quyền đất nước bị mất.

+   Phong trào Cần Vương thất bại.

+   Chế độ phong kiến suy sụp.

–   Tác động từ nước ngoài:

+   Tư tưởng dân chủ tư sản tràn xâm nhập vào nước ta.

+   Từ Trung Hoa, Nhật Bản và các nước phương Tây khác.

=> Phan Bội Châu quyết tìm con đường cứu nước mới theo lối dân chủ tư sản, hướng đến Nhật Bản.

Câu 2: Tư duy mới mẻ, táo bạo và khát vọng hành động của nhà chí sĩ cách mạng trong buổi ra đi tìm đường cứu nước:

–   Quan niệm về chí làm trai, về tư thế và tầm vóc của con người trong vũ trụ.

–   Ý thức, trách nhiệm của cá nhân trước thời cuộc, là công dân có trách nhiệm với cuộc đời nhất là khi đất nước gặp cảnh lầm than.

–   Thái độ quyết liệt trước tình cảnh khó khăn của đất nước và những tín điều xưa cũ.

–   Thể hiện khát vọng hành động, khát vọng lên đường, khơi dậy nhiệt huyết của cả một thế hệ.

Câu 3: Nhận xét hai câu 6, 8 của bản dịch thơ với nguyên tác:

–   Ở câu 6:

+   Nguyên tác “Nguyện trực trường phong Đông hải khứ” nghĩa là mong muốn đuổi theo ngọn gió dài đi qua biển Đông.

+   Bản dịch chỉ chú ý đến “vượt bể Đông” mà không chú trọng đến sự gian khó mà người ra đi muốn, khao khát vợt qua.

–   Câu thơ 8:

+   Nguyên tác có nghĩa là ngàn đợt sóng bạc cùng bay lên

+   Dịch “Muôn trùng sóng bạc tiễn ra khơi” đã làm mất đi sự kì vĩ, hào hùng và đầy lãng mạn của hình ảnh thơ.

Câu 4: Những yếu tố tạo nên sức lôi cuốn mạnh mẽ cho bài thơ:

–   Hình tượng thơ kì vĩ, hào sảng

–   Khí phách ngang tàng, dám đương đầu với những khó khăn, thử thách.

–   Khát vọng sống, khát vọng cống kiến sực sôi.

–   Lý tưởng táo bạo, tiên phong.

–   Lòng yêu nước và ý thức sâu sắc về lẽ vinh nhục.

III.   Tổng kết:

1.   Nội dung:

–   Bài thơ “Lưu biệt khi xuất dương” đã khắc họa vẻ đẹp hào hùng của nhà chí sĩ Cách mạng trong những năm đầu thế kỉ XX.

–   Người ra đi mang theo lý tưởng cứu nước với nhiệt huyết sôi sục, cháy bỏng.

2.   Nghệ thuật:

–   Ngôn ngữ khoáng đạt, gợi hình

–   Lựa chọn hình ảnh kì vĩ, mang tầm vóc vũ trụ.

–   Giọng thơ mang theo nhiệt huyết lúc sôi sục hào hùng, khi thì sâu lắng.

–   Sử dụng các động từ mạnh thể hiện cảm xúc mãnh liệt.

Loan Trương

>>> XEM THÊM : 

Bài viết cùng chuyên mục