Thu, 05 / 2019 7:41 am | admin

Đề bài: Tóm tắt chuyện người con gái nam xương Bài làm Đây là truyện nằm trong tập Truyền kỳ man lục. Truyện kể về một người con gái ở Nam Xương tên là Vũ Thị Thiết. Một người con gái có tài sắc vẹn toàn, sinh ra trong gia đình nghèo khó. Nhà Trương […]

Đề bài: Tóm tắt chuyện người con gái nam xương

Bài làm

Đây là truyện nằm trong tập Truyền kỳ man lục. Truyện kể về một người con gái ở Nam Xương tên là Vũ Thị Thiết. Một người con gái có tài sắc vẹn toàn, sinh ra trong gia đình nghèo khó. Nhà Trương Sinh mến vì dung hạnh của Vũ Nương nên đã hỏi cưới cho con trai mình. Trương Sinh vốn có tính hay ghen nên nàng hết sức giữ gìn, vun vén cho gia đình. Khi nàng sắp đến kì sinh nở thì Trương Sinh bị gọi đi lính.

Tóm tắt chuyện người con gái nam xương

Vũ Nương ở nhà sinh con, vừa chăm mẹ chồng. Mẹ chồng ốm nang trông nom, chăm sóc chu đáo. Mẹ vì quá nhớ thương con và ốm nặng nên mất thì nàng là tang ma chu đáo. Một mình chăm con, con luôn gặng hỏi cha nên mỗi tối nàng đều chỉ cái bóng trên vách tường và nói với con đó là cha Đản. Khi Trương Sinh trở về, hay tin em mất nên đau buôn và dẫn con trái ra mộ thăm mẹ. Đứa con quấy khóc và nói đây không phải cha Đản, cha tối nào cũng tới thăm. Vốn tính hay ghen, Trương Sinh về đánh đập, ruồng rẫy vợ. Không thể thanh minh và bị chồng đuổi Đi nên nàng đã nhay sông tự vẫn để chứng inh sự trong sạch của mình.

Vũ Nương được Linh Phi cứu và sống ở động rùa. Trương Sinh lúc này mới biết mình đã nghi oan cho vợ và đi tìm thì biết rằng nàng tự vẫn. Dưới động rùa nang gặp Phan Lang cùng làng. Nàng gửi Phan Lang chiếc thoa vàng và nhắn Trương Sinh lập đàn giải oan cho mình. Nàng hiện lên gặp gỡ và từ biệt chồng con.

>>> XEM THÊM : 

Bài viết cùng chuyên mục