Sat, 03 / 2019 10:39 am | loan

Đề bài: Tóm tắt bài Phong cách Hồ Chí Minh Bài làm Phong Cách Hồ Chí Minh là tác phẩm xuất sắc của Lê Anh Trà khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tác phẩm được xuất bản năm 1990 bởi viện văn hóa. Trong đó có sự kết hợp giữa truyền thống văn […]

Đề bài: Tóm tắt bài Phong cách Hồ Chí Minh

Bài làm

Phong Cách Hồ Chí Minh là tác phẩm xuất sắc của Lê Anh Trà khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tác phẩm được xuất bản năm 1990 bởi viện văn hóa. Trong đó có sự kết hợp giữa truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại giữa sự thanh cao và giản dị ở một con người vĩ đại.

Tóm tắt bài Phong cách Hồ Chí Minh

Tóm tắt “Phong cách Hồ Chí Minh”

Cuộc đời của Bác trải qua đầy truân chuyên Bác đã đi nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều nền văn hóa trên thế giới. Người đã tiếp nhận văn hóa nhân loại một cách chọn lọc, tiếp thu những cái tốt đồng thời phê phán những cái xấu xa của chủ nghĩa tư bản. Chính vì thế vốn kiến thức văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh rất sâu rộng và uyên bác. Tác giả còn đưa đến cho người đọc phong cách sống giản dị của Bác. Giản dị từ phong cách sinh hoạt nhà ở, trang phục và đến chuyện ăn uống. Bác ở một ngôi nhà sàn nhỏ bằng gỗ rất đơn sơ mộc mạc những món ăn uống rất đạm bạc. Đó là một  phong cách sống không phải để khác người, khác đời mà là để nuôi dưỡng tinh thần và quan niệm về lối sống đẹp.

Loan Trương

>>> XEM THÊM : 

Bài viết cùng chuyên mục