Văn mẫu lớp 12

Tây tiến (Quang Dũng) – Ngữ văn 12 – Cô Thúy Nhàn (HAY NHẤT)

03/10/2021 | Văn mẫu lớp 12
Tác phẩm “Vợ nhặt” | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Ngữ văn

Tác phẩm “Vợ nhặt” | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Ngữ văn

27/08/2021 | Văn mẫu lớp 12
Tác phẩm "Vợ chồng A Phủ" | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Ngữ văn

Tác phẩm "Vợ chồng A Phủ" | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Ngữ văn

02/08/2021 | Văn mẫu lớp 12
những lỗi sai khi làm đọc hiểu   ngữ văn 12

những lỗi sai khi làm đọc hiểu ngữ văn 12

02/06/2021 | Văn mẫu lớp 12
Phân tích nhân vật Mị trong vợ chồng A Phủ | Văn mẫu 12

Phân tích nhân vật Mị trong vợ chồng A Phủ | Văn mẫu 12

08/05/2021 | Văn mẫu lớp 12
Phân tích bài Tây Tiến của Quang Dũng | Văn mẫu lớp 12

Phân tích bài Tây Tiến của Quang Dũng | Văn mẫu lớp 12

13/04/2021 | Văn mẫu lớp 12
CÁCH VIẾT MỞ BÀI "HAY" VÀ "CHẤT" CHO PHẦN NGHỊ LUẬN VĂN HỌC

CÁCH VIẾT MỞ BÀI "HAY" VÀ "CHẤT" CHO PHẦN NGHỊ LUẬN VĂN HỌC

20/03/2021 | Văn mẫu lớp 12
Ngữ Văn 12: Phân tích trọn vẹn bài thơ "Sóng" cùng thầy Phạm Minh Nhật

Ngữ Văn 12: Phân tích trọn vẹn bài thơ "Sóng" cùng thầy Phạm Minh Nhật

23/02/2021 | Văn mẫu lớp 12
Ôn tập toàn bộ tác phẩm trọng tâm thi Ngữ Văn THPT Quốc Gia 2020

Ôn tập toàn bộ tác phẩm trọng tâm thi Ngữ Văn THPT Quốc Gia 2020

30/01/2021 | Văn mẫu lớp 12
Phân tích hình tượng con sông Đà hung bạo | Văn mẫu 12

Phân tích hình tượng con sông Đà hung bạo | Văn mẫu 12

19/12/2020 | Văn mẫu lớp 12